Les dades i els resultats del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) d’enguany confirmen la tendència a l’alça de la producció agrària ecològica amb un increment del 16,8% de la superfície durant el 2017 assolint les 200.749 hectàrees, més del doble de les que hi havia fa 5 anys. Així s’ha explicat a la roda de premsa en la què el secretari general d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, David Mascort, i el president del CCPAE, Daniel Valls, han presentat els resultats de la producció agrària ecològica a Catalunya 2017.

 

Aquestes mateixes dades indiquen que hi ha 3.543 operadors inscrits, un 9,4% més que l’any anterior. Per tipus d’activitats, els operadors que més van créixer van ser els importadors (+32,4%) seguits pels elaboradors (+14,2%) i els comercialitzadors (+11,5%).

 

En relació amb el mercat de productes ecològics, durant l’any 2016 es va produir un increment del 20,6% de les facturacions de productes agraris ecològics, amb un volum de mercat total de 438 M€.

 

Dues terceres parts de la superfície ecològica són prats, pastures i farratges i boscos dedicats a l’alimentació i la pastura del bestiar de producció ecològica, que han crescut un 18,9%. De la superfície destinada als cultius ecològics, gairebé el 40% es dedica a la vinya, que ja representa el 25% del total de vinya de Catalunya. Després de la vinya, el segon cultiu ecològic en importància és l’olivera (22%).

 

Destaca el creixement de cultiu de cereals i lleguminoses de gra (+20,2%), de fruita seca (+11%) i de fruiters (+10,4%).

 

Catalunya lidera la transformació de productes ecològics i concentra el 25,7% del operadors ecològics dedicats al sector secundari. Així mateix també lidera el sector terciari, doncs el 25,3% dels comercialitzadors i el 36,1% dels importadors ecològics de l’Estat són a Catalunya.

 

Font: CCPAE